Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie instrukcji p/poż w związku z podziałem budynku na dwie placówki

PDFprotokół z zam.publicznego-opracowanie instrukcji ppoż.pdf (880,05KB)
Odpowiedzi Zamawiającego: 

Odpowiedź 1. Zamieszcza się skany rzutów budynku.

Odpowiedź 2. Skreśla się zapis: "umowa zostanie podpisana po zapoznaniu się z zaktualizowaną wersją Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego"
Odpowiedź 3. udział w wizji lokalnej przed wyłonieniem wykonawcy jest niezbędnym warunkiem udziału w postępowaniu. 
 
 Pytania oferenta:

1. Czy dla wyłonionego wykonawcy będą dostępne rzuty poszczególnych kondygnacji budynku w formie plików dwg

2. Jak należy rozumieć zapis pkt. 4) ppkt. a "Zapytania ofertowego", cyt.: "umowa zostanie podpisana po zapoznaniu się z zaktualizowaną wersją Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego". Czy to oznacza, że najpierw trzeba wykonać "Instrukcję …" a dopiero potem zostanie wyłoniony wykonawca i zawarta umowa na jej wykonanie ?

3. Czy udział w wizji lokalnej przed wyłonieniem wykonawcy jest niezbędnym warunkiem do przystąpienia do postępowania, czy też  może ją odbyć wykonawca po jego wyłonieniu ?

Skany (rzuty kondygnacji budynku)

JPEGimage3.jpeg (81,09KB)
JPEGimage2.jpeg (90,17KB)
JPEGimage1.jpeg (97,17KB)
 

Zaznacza się, że wizja lokalna musi odbyć się po uprzednim poinformowaniu o tym Zamawiającego, w obecności reprezentującego go  pracownika.

DOCZapytanie ofertowe na opracowanie instrukcji przeciwpożarowej.doc (74,00KB)

DOCZał.1. Formularz ofertowy.doc (39,00KB) 

PDFrzut poddasza.pdf (1,03MB)
PDFrzut piętro.pdf (212,32KB)
PDFrzut I piętra.pdf (1 015,93KB)
PDFpoddasze.pdf (251,26KB)