Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizowane projekty

Fundusze europejskie:

Zadanie zakłada reorganizację istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim i na jej bazie utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka powstanie na bazie zasobów lokalowych powiatu opolskiego, tj. istniejącego domu, który stanowi wkład własny rzeczowy. Prace związane z przebudową obejmują kapitalny remont wszystkich pomieszczeń Domu Dziecka oraz przystosowanie ich do nowej funkcjonalności. Prace związane z rozbudową budynku obejmują budowę klatki ewakuacyjnej dla użytkowników Domu Dziecka oraz dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną ruchomością.

Na parterze urządzone zostaną szatnia oraz pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe kuchnie zostaną przekształcone w aneksy kuchenne, wyremontowane i przebudowane zostaną łazienki, pokoje dziecięce zostaną wyposażone w nowe meble.

Standardy usług świadczonych w  placówce będą zgodne  z Rozporządzeniem MPIPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wpiszą się w wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.