Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020

Powiat Opolski realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa wynosi 9 988 219,70 zł, w tym na rzecz Powiatu Opolskiego, Partnera projektu, dofinansowanie wynosi 294 180,45 zł.

Realizatorem zadania jest Dom Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim. Celem zadania jest utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w Tarnowie Opolskim w ramach przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie opolskim.

W ramach realizacji ww. zadania podjęte zostaną następujące działania:

  • Koszty przebudowy i doposażenia placówki,
  • wyposażenia pomieszczeń: pokojów dziecięcych, kuchni, gabinetu pedagoga i psychologa.

Termin zakończenia - 31 października 2023r.

PDFpowiat-opolski-blizej-dziecka-i-rodziny-iii-plakat.pdf (95,44KB)
PDFblizej-dziecka-i-rodziny-iii-edycja.pdf (427,88KB)