Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwum

            DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA W TARNOWIE OPOLSKIM PROWADZI REJESTRY:

 

 1. Rejestr zarządzeń Dyrektora
 2. Rejestr obowiązujących przepisów wewnętrznych
 3. Rejestr pracowników
 4. Rejestr wychowanków
 5. Rejestr adopcji
 6. Rejestr korespondencji
 7. Rejestr wyjść służbowych i prywatnych
 8. Rejestr upoważnień
 9. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 10. Rejestr środków trwałych
 11. Rejestr pozostałych środków trwałych
 12. Rejestr wartości niematerialnych i prawnych
 13. Rejestr depozytów
 14. Rejestr not obciążeniowych

            Dom Dziecka im.Janusza Korczaka posiada Instrukcję Kancelaryją opracowaną przez Dyrektora oraz  prowadzi Składnicę Akt w oparciu o  Instrukcję Archiwalną zatwierdzoną  przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu, dnia 03.10.2011r.

            Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),  z  ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz zgodnie z Instrukcją Archiwalną obowiązującą w placówce.