Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na żywność na rok 2016

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na "Zakup żywności dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka

w Tarnowie Opolskim"

 

pobierz dokument: DOCXOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na żywność 2016.docx (19,38KB)
 

 

Zmiana warunków przetargu na żywność na rok 2016
Zmienia się załączniki do SIWZ część I, II i V modyfikując tabele nr 1,2 i 5 poprzez dodanie
kolumny 11 "Cena netto za kg" i kolumny 12 Cena brutto za kg"
Załącznik do SIWZ. Część I. Tabela 1. Różne produkty spożywcze.
Załącznik do SIWZ. Część II. Tabela 2. Pieczywo
Załącznik do SIWZ. Część V. Tabela 5. Nabiał mleko i przetwory mleczne

XLSXZałącznik do SIWZ. Część I. TABELA 1. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (1).xlsx (10,71KB)
XLSXZałącznik do SIWZ. Część II. TABELA 2. PIECZYWO CPV 15810000-9.xlsx (7,79KB)
XLSXZałącznik do SIWZ. Część V. Tabela 5. Nabiał mleko i przetwory mleczne CPV- 15.5,.xlsx (7,82KB)
 

 

DOCXOgłoszenie 14.12.2015.docx (25,28KB)
DOCSIWZ Żywność na 2016 r..doc (77,50KB)

XLSXZałącznik do SIWZ. Część I. TABELA 1. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE.xlsx (14,40KB)

XLSXZałącznik do SIWZ. Część II. TABELA 2. PIECZYWO CPV 15810000-9.xlsx (11,23KB)

XLSXZałącznik do SIWZ. Część III. Tabela 3. Mrożonki CPV -15222000-0, 15331170-9 ,.xlsx (12,69KB)
XLSXZałącznik do SIWZ. Część IV. Tabela 4. Mięso i wędliny CPV-15.1,.xlsx (12,67KB)
XLSXZałącznik do SIWZ. Część V. Tabela 5. Nabiał mleko i przetwory mleczne CPV- 15.5,.xlsx (11,30KB)  
XLSXZałącznik do SIWZ. Część VI. Tabela 6. Jaja do przetargu na 2016 r..xlsx (12,37KB)
XLSXZałącznik do SIWZ. Część VII. Tabela 7. Drób mrożony 15.1.xlsx (12,38KB)
XLSXZałącznik do SIWZ. Cześć VIII. Tabela 8. Owoce i Warzywa.xlsx (13,95KB)

DOCZAł 9 do SIWZ na 2016 WZOR_FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY.doc (49,50KB)
DOCZał. 10. WZOR_OSWIADCZENIA_z art 22 (2).doc (26,50KB)
DOCZał. 11. WZOR_OSWIADCZENIA_z art 24 1.doc (26,50KB)